Jízdárna_voltiž a parkur_Drásov

soukromý investor

Spolupráce s ateliérem COHAB s.r.o. na projektu novostavby jízdárny, která má sloužit jako multifunkční objekt pro soutěže a tréning jezdecké parkurové a voltižové disciplíny. Investor měl na stavbu velmi omezené prostředky a tak jsme  volili dispozici a materiály velmi úsporně a efektivně s ohledem na specifické podmínky sportu a kontextu venkova.

Stavba se skládá ze dvou hmot v podobě hlavního objektu haly kryté jízdárny. Tato jízdárna je provedena z kingspanových sandvichových panelů s velkými okny na vnitřním ocelovém rámu. Navenek i zevnitř má působit staticky, subtilně, ale bezpečně. Dále se objekt skládá z provozní budovy, která se kolem hlavní haly dynamicky obtáčí a svoji hmotou vytváří pomyslný translanční pohyb, podobně jako klus koně. tato budova je pak oplástěna palubkami ze dřeva, což je typický materiál pro nebytové venkovské stavby. Do objektu je zapuštěno množství čtvercových různě velkých oken, která dávají celé dynamické hmotě rytmus, jsou navržena z hlediska různých světelných potřeb funkce místností v interiéru.

V hale se nachází dvě sportoviště pro voltiž a tribuny pro diváky, mohou se zde tak konat i oficiální závody ve voltiži. V provozní budově se nachází zázemí pro sportovce a diváky včetně restaurace. V provozní budově je možnost přespání sportovců. Nově tak vznikne areál jenž rozvine stávající aktivity oddílu.

Projekt se nyní posuzuje dotačním programem.

 

Technické parametry stavby:

  • užitná plocha stavby: –
  • obvodové zdivo: –
  • otvory: dřevěné –
  • vytápění: –
  • celkové náklady na výstavbu: –

kontakt

IČO: 049 01339

Viniční 3067/240
Brno-Židenice, 61500
Czech Republic

 

info@architektnovotny.cz

novotny.architekt@email.cz

mob: +420 732 378 816

tel: +42 (0) 732 378 816

www.architektnovotny.cz